ĐT: (08) 38 213 456

Fax: (08) 38 210 799

đau cổ họng khám ở đâu
Bệnh viện chữa tai mũi họng nay là bệnh viện đa khoa quốc tế Sài Gòn

Email: info@taimuihongsg.com

Facebook: facebook.com/benhvientaimuihongsg