Sản phẩm

Nhiệt miệng PV giá bao nhiêu?

Xin hỏi:  Anh ( chị) tư vấn giùm em với, em đang bị nhiệt miệng làm lở 2-3 nốt tại lợi và má gây đau sót. Nhất là một khi...